พัดใหญ่-เชียร์ ลีดเดอร์

พัดใหญ่-เชียร์ลีดเดอร์
มีทั้ง พัดธงชาติไทย พัดลายไทย พัดสีล้วน

เหมาะสำหรับ งานกีฬาสี สามารถใช้งานได้หลา่ยอย่าง
– ใช้ประกอบโชว์เชียร์ ของเชียร์ ลีดเดอร์
– นำไป การตกแต่ง ฉากสแตนเชียร์ กีฬาสี ได้
– นำไปใช้บน สแตนเชียร์ สำหรับ กองเชียร์กีฬาสี
– นำไปใช้ใน ขบวนพาเหรด กีฬาสี

Showing all 12 results

Showing all 12 results