วิธีจัดส่ง

ร้านร่มบ่อสร้างอัมเบรลล่า
เราไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์
คุณสั่ง… เราส่ง… ตรงถึง…มือคุณ

 1. กรุงเทพ
  • กรณีสินค้าจำนวนมาก ส่งถึงบ้าน
   จัดส่งโดย บริษัทขนส่งภัทรนคร  และ บริษัท EXE  จัดส่งถึงมือลูกค้า เก็บค่าขนส่งปลายทาง  ขนส่ง 1-2 วัน
   อัตราค่าขนส่ง ประมาณนี้เจ้า

   • พัดใหญ่ 35 นิิ้ว จำนวน 30 ชิ้น ค่าขนส่ง 200 บาท
   • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 50 คัน ค่าขนส่ง 200 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน 5 – 6 ชุด แพ็ค 2 ห่อๆ ละ 200 บาท รวม 400 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน 5 – 6 คัน ไม่รับขาตั้ง แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 200 บาท
  • กรณีสินค้าจำนวนไม่มาก ส่งถึงบ้าน
   จัดส่งโดย บริษัทขนส่งนิ่มเอ็กซ์เพรส จัดส่งถึงมือลูกค้า เก็บค่าขนส่งต้นทาง ขนส่ง 1-2 วัน
   อัตราค่าขนส่ง ประมาณนี้เจ้า

   • พัดใหญ่ 35 นิิ้ว จำนวน 10-20 ชิ้น ค่าขนส่ง 150 บาท
   • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 10-13 คัน ค่าขนส่ง 150 บาท
   • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 14-16 คัน ค่าขนส่ง 180 บาท
   • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 17-23 คัน ค่าขนส่ง 200 บาท
   • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 24-33 คัน ค่าขนส่ง 250 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน  2  ชุด แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 250 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน  3  ชุด แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 300 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน  5  คันไม่รับขาตั้ง แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 250 บาท
  • กรณีลูกค้ารับเองที่ขนส่ง เก็บค่าขนส่งปลายทางราคาถูกมาก ขนส่งรับวันถัดไป
   มี 3 สาขา

   • สาขาตลาดไท สินค้าถึงเวลา 10:00 – 11:00 น. ของวันถัดไป
   • สาขาสี่แยกมหานาค สินค้าถึงเวลา 14:00 – 15:00 น. ของวันถัดไป
   • สาขาพุทธมณฑลสาย 5 สินค้าถึงเวลา 14:00 – 15:00 น. ของวันถัดไป
 2. เขตปริมณฑล
  • จัดส่งโดย บริษัทขนส่งภัทรนคร  และ บริษัท EXE  จัดส่งถึงมือลูกค้า เก็บค่าขนส่งปลายทาง
   อัตราค่าขนส่ง ดังนี้

   • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 50 คัน ค่าขนส่ง 200 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน 5 – 6 ชุด แพ็ค 2 ห่อๆ ละ 200 บาท รวม 400 บาท
   • ร่มสนาม จำนวน 5 – 6 คัน ไม่รับขาตั้ง แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 200 บาท
 3. ต่างจังหวัด
  • กรณีที่ลูกค้าไม่รีบ:
   • บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ไทย เก็บค่าขนส่งปลายทางได้เลย สบายใจทั้ง 2 ฝ่ายเจ้า
    อำเภอเมืองขนส่ง 3-5 วัน  และต่างอำเภอ ขนส่ง 5-7 วัน เจ้า
    โทร. 02-360 7788 ต่อ 270, 271
    www.thaiparcels.com
   • ไปรษณีย์ธรรมดา ขนส่ง 5-7 วัน
  • กรณีที่ลูกค้ารีบใช้งาน :
   • จัดส่งโดย บริษัทขนส่งนิ่มเอ็กซ์เพรส ส่งถึงมือลูกค้า เก็บค่าขนส่งต้นทาง ขนส่ง 2-4 วัน
    • พัดใหญ่ 35 นิิ้ว จำนวน 10-20 ชิ้น ค่าขนส่ง 150 บาท
    • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 10-13 คัน ค่าขนส่ง 150 บาท
    • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 14-16 คัน ค่าขนส่ง 180 บาท
    • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 17-23 คัน ค่าขนส่ง 200 บาท
    • ร่มถือรัศมี 17 นิ้ว จำนวน 24-33 คัน ค่าขนส่ง 250 บาท
    • ร่มสนาม จำนวน  2  ชุด แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 250 บาท
    • ร่มสนาม จำนวน  3  ชุด แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 300 บาท
    • ร่มสนาม จำนวน  5  คันไม่รับขาตั้ง แพ็ค 1 ห่อๆ ละ 250 บาท
   • จัดส่งโดย ไปรษณีย์ EMS ชนส่ง 2-3 วัน

หมายเหตุ : ทางร้านไม่ได้จัดส่ง เคอร์รี่เอ็กซ์เพรส เนื่องจากทาง ต้องแพ็คกล่องสี่เหลี่ยม
ซึ่งไม่สามารถใช้กล่องลังพันรอบสินค้าได้ หรือกล่องต่อกัน 2 กล่อง ก็ไม่สามารถทำได้
ดังนั้นทางร้านขอหลีกเลี่ยงที่จะจัดส่งสินค้ากับทาง เคอร์รี่ เจ้า